Agenda

Op zaterdag 27 augustus organiseer ik, samen met paardencoach Annelotte Verhaagen, een middag familieopstellingen met paarden in Waardenburg. 
Een late zomermiddag (familie)opstellingen met paarden in Waardenburg. Een mooie gelegenheid om weer eens stil te staan bij wat er zich aan jou voordoet. Welke verlangens koester je voor de rest van dit jaar en wat zou je achter je willen laten? Vragen waarbij paarden op een verrassende, soms confronterende manier – maar altijd zonder oordeel, helpen een antwoord te vinden. Iedereen die ge├»nteresseerd is in deze manier van werken en die het zelf eens wil ervaren, kan zich inschrijven. Je kunt in ieder geval deelnemen als representant en als je een persoonlijke vraag hebt, kun je die (voraf of ter plekke) kenbaar maken. Via loting wordt bepaald wiens vraag in een opstelling aan de orde komt.

Ervaring met paarden is niet nodig (er wordt niet op het paard gereden).

Deze middag is een samenwerking tussen paardencoach Annelotte Verhaagen en systemisch coach Johan Caneel.

Locatie: Waardenburg,
Tijd: 13.30-16.30 uur
Aantal deelnemers: 6 – 12
Kosten: € 37,50 per persoon, inclusief koffie/thee.

Meer info en aanmelden:
Toelichting op het systemisch werken / opstellingen
De familie is het belangrijkste systeem waar je deel van uit maakt. Naast de familie maak je ook deel uit van andere systemen, zoals een bedrijf, een vereniging of andere groep.

Wat is systemisch werken?
De systemen waar je deel van uit maakt, hebben invloed op het welzijn en gedrag van alle leden, dus ook op jouw beleving en handelen. Een systeem is erop gericht om een zo groot mogelijke stabiliteit en evenwicht te bereiken. De toestand waar het systeem zich op dit moment in bevindt,  is mogelijk niet kloppend met jouw verlangens en behoeften.
Er zijn dus factoren die jouw ontwikkeling en welbevinden  in de weg kunnen staan.
Dit kan leiden tot angst, irritatie, boosheid, vermoeidheid, schaamte en schuldgevoelens, zonder dat je snapt wat er precies aan de hand is.

In een familieopstelling komen onze onbewuste bindingen aan ons familiesysteem aan het licht. De begeleider informeert eerst diepgaander bij de vraagsteller naar de situatie waarin hij / zij verandering wil aanbrengen. Aan de hand hiervan wordt bepaald welke personen / thema's opgesteld gaan worden. Dit wordt bereikt door representanten de plaats in te laten nemen van relevante personen of thema's. Zij worden door de aanvrager opgesteld in een open ruimte. Zo ontstaat er een ruimtelijke weergave van het innerlijk beeld dat de vraagsteller heeft van de situatie. De representanten worden bevraagd door de begeleider op gevoelens en waarnemingen.

In een organisatie-opstelling wordt de dynamiek in een organisatie zichtbaar. Evenals in een familie kunnen er in de loop der tijd verstrikkingen zijn ontstaan. Bijvoorbeeld als er (onbewust) onduidelijkheid is ontstaan over posities of verantwoordelijkheden. Ook thema’s kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Evenals bij de familieopstelling nemen representanten de plaats in van personen of thema’s.

Middels de verkregen inzichten en de daarmee verbonden gevoelens, kunnen verstrikkingen worden weggenomen en stabiliteit en evenwicht worden hersteld. Dit gebeurt op zielsniveau, waardoor in de basis van ons "zijn", veranderingen tot stand komen.