Systemisch werken

Doorgaans zijn we het zicht op onze oorsprong kwijt. We zijn niet in staat ons huidige doen en laten te relateren aan het gedrag dat we als kind hebben ontwikkeld. Zodoende hanteren we onbewuste patronen die een valkuil kunnen vormen. Dit geldt ook voor de manier waarop we anderen zien en beoordelen.

Dit geldt overigens ook voor organisaties. Een ander management betekent nog geen andere cultuur. Daarvoor is het noodzakelijk bewust naar de historie te kijken. Alvorens nieuwe stappen te zetten, dient de historie, met respect,  bewust te worden afgesloten.

Er zijn bij het systemisch werken verschillende instrumenten beschikbaar die zowel individuen als organisaties in staat stellen om inzichten te verwerven, die het mogelijk maken oorzaken van onbewuste belemmeringen en verstrikkingen zichtbaar te maken en weg te nemen. Dit resulteert in een ander, positiever gedrag, waarop de omgeving weer anticipeert. Bekende instrumenten zijn familie - , tafel - en organisatieopstellingen.

Ook bij het loopbaancoaching biedt de systemische invalshoek prima mogelijkheden om tot optimale keuzes te komen.