Anders coachen

Coachen vraagt naast een persoonlijke klik om de juiste sfeer. De beste omgeving verschilt per persoon. De één verblijft het liefst in een vertrouwde omgeving, terwijl het voor een ander beter is om er helemaal uit te zijn; los van de dagelijkse beslommeringen.

Behalve de plek, kan ook de manier waarop de gesprekken plaats vinden verschillen. Bij een persoonlijk gesprek komen non-verbale aspecten beter tot hun recht, zodat daar beter op kan worden ingespeeld.

Het persoonlijke gesprek kan ook buiten plaats vinden. Bijvoorbeeld op of langs het water. Een wandeling in het bos kan ook heel inspirerend zijn.

Een persoonlijk intakegesprek blijft echter altijd wenselijk, ongeacht de wijze van coachen waarvoor gekozen wordt. Hiermee komt de persoonlijke klik, die noodzakelijk blijft voordat het traject wordt ingegaan, tot zijn recht.