Manier van werken zakelijke coaching

Mijn manier van werken:

• Een benadering vanuit een breed perspectief.
• Zakelijk waar het te behalen doelen betreft.
• Persoonlijk waar het verantwoordelijkheid en bewustwording betreft.
• Het inzetten van hulpmiddelen / instrumenten waar dit zinvol is.
• Gebruik makend van situaties die zich alle dagen voordoen.
• Gebaseerd op de Ethische Gedragscode van Nederlandse Beroepscoaches

De plaats waar de gesprekken plaats vinden kan variëren. Dikwijls is het wenselijk afstand te scheppen tussen de werkplek en de plek waar de coachinggesprekken plaats vinden. Dit kan ook in de natuur zijn.

Mijn coaching richt zich op:

• De ontwikkeling en bewustwording van individuele mogelijkheden en beperkingen.
• Het nemen van eigen verantwoordelijkheid vanuit een onafhankelijke houding.
• Het begeleiden van managers / leidinggevenden om de beroepsmatige ontwikkeling te stimuleren.
• Het begeleiden van teams / projecten teneinde tot optimale prestaties en structurele verbetering te komen.
• Het inzichtelijk maken en weg nemen van historische fricties in de organisatie en op persoonlijk vlak.