Teams

Bij teams liggen de zaken vanzelfsprekend iets anders. Het is zeer effectief om ondersteuning te bieden tijdens de feitelijke werkzaamheden, zodat ter plaatse kan worden gecorrigeerd en bijgestuurd.

Daarbij geef ik het coachen de plaats en de tijd die nodig is om tot structurele verbetering in de samenwerking te komen. Individuele aspecten spelen daarbij een cruciale rol. Waar nodig wordt hieraan persoonlijke aandacht besteed.

Het coachen van teams kan zowel bij ingrijpende wijzigingen in de organisatie worden toegepast, als bij projecten van geringere omvang, bijvoorbeeld ter verbetering van bestaande processen.

Lang niet altijd komt ieder specialisme voldoende uit de verf. Dit betekent dat de optelsom van de aanwezige kwaliteit en capaciteit, onvoldoende wordt benut. Op het oog wordt er wellicht hard gewerkt, maar de motivatie om er met hard en ziel voor te gaan ontbreekt. Binnen een echt team behoort ieder zijn positie en eigen verantwoordelijkheid te kennen. Aan de projectleider is het om er voor zorgen dat de voorwaarden worden geschapen hier recht aan te doen.

Door teams te laten coachen, worden structurele verbeteringen bereikt, die verder reiken dan het project alleen. De aandacht is in eerste instantie niet individueel gericht, maar maakt iedere deelnemer wel bewust van zijn eigen houding, de reacties die dit oproept en de verantwoordelijkheid van het eigen functioneren in een beperkte omgeving.

Ten slotte doet men in een bedrijf immers feitelijk niets alleen en altijd is er sprake van bepaalde patronen. Bewustwording en herkenning daarvan, maakt het mogelijk blijvende verbetering aan te brengen in de onderlinge samenwerking.