Situaties waarin coaching de oplossing kan bieden

Er zijn talloze situaties die nieuw voor ons zijn en waarbij we niet weten hoe er mee om te gaan.
We putten uit onze ervaringen, maar deze blijken dikwijls onvoldoende.

"Het leven wordt vooruit geleefd en achteraf begrepen".

Wat door anderen als een oplossing wordt ervaren, is dit niet vanzelfsprekend voor jou. We zijn allemaal verschillend en kijken allemaal door onze eigen ogen naar de wereld.

Emotie speelt hierbij een grote rol. Dit komt in zoveel varianten voor op onze weg, dat we ons soms geen raad weten. Bijvoorbeeld het verlies van belangrijke mensen om je heen. Hoe geef je dit een plek, zodat je verder kunt zonder die persoon  te kort te doen. Emotie speelt ook een grote rol in relaties, zowel tussen partners als tussen ouders en kinderen.
We hebben allemaal andere roots en hanteren onbewuste patronen. Die hebben we ons als kind aangeleerd in een situatie waarin we volkomen afhankelijk waren van de ouderlijke omgeving. We ontwikkelen een soort overlevingsstrategie om datgene te verkrijgen dat we als kind nodig, als prettig of noodzakelijk hebben ervaren.

Zo leren we aan verwachtingen te voldoen of we trekken ons bijvoorbeeld terug omdat de omgeving niet veilig voelt. In die situatie kunnen we een levensstijl ontwikkelen die samenwerking in de weg kan staan.
Het is mogelijk dat we heel intuïtief reageren op bepaalde personen of situaties, omdat we met een historische imprint te maken hebben.

Genoemde situaties en patronen kunnen ons positief ten dienste staan, maar evengoed als een belemmering naar voren treden.. Dan is het goed om eens met een personal coach te kijken waar de schoen wringt. Mijn coaching maakt je bewust van hetgeen je hindert en leert je hier anders mee om te gaan. Het leert je bovendien je eigen verantwoordelijkheid te nemen, je eigen authenticiteit recht te doen en je onafhankelijk op te stellen.

In het werk is het niet vanzelfsprekend dat je je bewust bent van de andere positie die je inneemt ten opzichte van het privéleven. Intuïtief reageren we op de herkenning die iemand bij ons oproept. Zodoende zitten we vaak in een verkeerde rol. De emoties overstijgen dikwijls de functionele rol waaraan we invulling geven. Dit geldt dus voor zowel de medewerker als de leidinggevende.
In de rubriek "Referenties" kunt u ervaringen van cliënten, die u zijn voorgegaan, vernemen.

Bent u geïnteresseerd ? Laat dit dan weten via het contact formulier.