Referenties

Cliënt “on the job” gecoached met betrekking tot de manier van communiceren en structuur brengen in het werk.

“Door jouw coaching heb ik veel dingen over mijzelf geleerd, waar eerder nooit aandacht aan is besteed”
Cliënt die geneigd was risico’s uit weg te gaan en daardoor kansen liet liggen, m.a.w. risicomijdend gedrag vertoonde.
"De manier waarop Johan mijn coaching heeft aangepakt sprak me erg aan.
De structuur van de diverse sessies was erg helder en daardoor de voortgang overzichtelijk. Reflectie en bewustwording hebben een basis gevormd voor de verdere aanpak. Het bespreken van de tussentijdse resultaten, voortgang en het plannen van vervolgacties gebeurde met plezier, natuurlijk en ongeforceerd. Af en toe ruimte voor wat humor werkt dan ook erg prettig. Het SMART-model heeft als een rode leidraad door het verhaal gelopen en gaf goede handvaten om steeds een stapje verder te kunnen. Mijn probleem is inmiddels geen probleem meer, omdat ik geleerd op andere manieren te handelen en oude gewoontes durf los te laten. Verder hebben we stilgestaan bij de risico's om terug te vallen in de oude situatie. Daardoor voel ik me goed bewapend. Ik ben Johan dankbaar voor de coaching en trots op hetgeen we bereikt hebben."


Cliënt die zijn werk op 50 jarige leeftijd vaarwel zei en weinig perspectief zag in het verwerven van nieuwe werkzaamheden. Hij is er in geslaagd een geheel nieuwe weg in te slaan.

"Ik ben me zeer bewust geworden van het feit dat ik zelf actief aan de slag moet gaan en niet passief moet afwachten. Het sprekende voorbeeld van “de man met de kar buiten die zijn spullen aanbiedt” zegt meer dan voldoende en maakt me bewuster van de situatie waarmee ik geconfronteerd ga worden."
Cliënte die na vele therapieën niet tot daadwerkelijke resultaten kwam, m.a.w. resultaatgericht werken was onbekend.
"Er waren voor mij zeker momenten van herkenning / bewustwording, die tijdens de psychotherapie ook aan de orde waren geweest. Maar nu ben ik veel meer bezig geweest met de verdieping en hoe te handelen om het te veranderen. "
Cliënte die zich onplezierig en onzeker voelde op het werk wat betreft zowel de omgeving als het perspectief. Bij de laatste sessie gaf de kandidaat het volgende te kennen:
"Ik heb jouw coaching als heel rustig en prettig te ervaren. Het was het een fors leerproces in korte tijd. Het eigen bewustzijn werd aanzienlijk aangescherpt en ik heb geleerd anders naar situaties te kijken. Verder heb ik geleerd eerlijk te zijn naar mezelf, m.a.w. na te gaan wat van mijzelf is."
 Enige maanden na afronding van het traject gaf dezelfde kandidaat de bevindingen als volgt weer.
"Ik haal nog met enige regelmaat onderwerpen aan die wij besproken hebben en besef dat ik nu leer om ook kritischer naar mezelf te kijken, zonder dat dit vervelend voelt, en iets genuanceerder te reageren op zaken. Ik verwacht dat de gesprekken die wij gevoerd hebben er toe bij hebben gedragen dat ik aan mijn "blinde vlek" kan werken. Je hebt me zeker bewust gemaakt van een aantal zaken, waar ik zonder de gesprekken veel langer voor nodig gehad zou hebben om ze te ontdekken en herkennen. Mijn dank nog daarvoor. Het heeft me sterker gemaakt."
Cliënte die leidingegevende positie in het onderwijs vervult en een doorslaggevende verandering nodig had om voort te kunnen.
"Ik realiseerde me niet welke invloed mijn eigen gedrag op mijn team en schoolbestuur heeft. Ik wilde alleen maar bewijzen wat ik allemaal weet en kan. Ik was niet in verbinding met mezelf, waardoor ik de regie verloor. Door de rust en het zelfvertrouwen die ik nu in mijzelf ervaar, heb ik weer grip op de situatie. Het scheiden van de verschillende verantwoordelijkheden speelt hierbij een belangrijke rol. Ik weet bovendien wat echt belangrijk is voor mij, ook privé."
Cliënt die op een kruispunt in het leven staat en zich afvraagt welke nieuwe weg in te slaan.
"Johan is in staat om je een spiegel voor te houden. Hierdoor krijg je weer zicht op wat je écht belangrijk vindt en wat je écht voldoening geeft. Voor mij was het belangrijk om een bewuste keuze te kunnen maken in een volgende stap in mijn loopbaan. Daarnaast is Johan in staat om je zaken eens vanuit een ander perspectief te laten bekijken. Dit kan in sommige gevallen heel verhelderend zijn".
Cliénte die als zzp'er in een moeilijke situatie was terecht gekomen en à la minute ondersteuning wenste. Middels een wandeling van ongeveer twee uur is hierin voorzien.

"Het werken met Johan gaf een gevoel van ruimte krijgen, waarin je dan zelf schakels gaat verbinden die tot helderheid leiden."
Cliénte die op een doodlopende weg was geraakt wat het werk betreft. De vraag drong zich op, "Hoe nu verder?". De doelstelling was in het bijzonder gericht op het herstellen van zelfvertrouwen en het bieden van nieuwe gezichtspunten. Persoonlijke ontwikkeling maakte hiervan een onlosmakelijk deel uit.

"In oktober 2010 kwam ik op de website van Johan Caneel uit, alles sprak me direct aan.
De kleuren, het water, de teksten. Ik dacht, hier moet ik zijn in mijn loopbaanadvies.
Na zes jaar bij één bedrijf te hebben gewerkt, wilde ik graag in een ander werkveld aan de
slag, maar wat waren op dat moment de juiste stappen om te nemen? Hoe moest ik het
aanpakken? Johan heeft me hier bij geholpen. Het leren van keuzes en besliisngen nemen,
mondiger worden en 'doorlopen', niet meer stil blijven staan. Na een coachingstraject van
8 maanden kijk ik tevreden terug op een dynamische periode waarin ik mij verder heb
ontwikkeld en mijzelf veel beter heb leren kennen. De toekomst biedt nu een heel ander
perspectief dan acht maanden geleden.
Bedankt hiervoor!"

Cliënte die zowel in het werk als in de thuissituatie begon vast te lopen. De prioriteiten klopten niet meer. Kinderen in de pubertijd en een positie op het werk die niet klopte maakten het onmogelijk om keuzes te maken. Het was te veel! "Rust wil ik in mijn hoofd en in mijn lijf", luidde de opdracht.
“Als aan de ene kant de deur sluit, opent zich aan de andere kant weer een deur”, is een citaat van Johan. Dit gebeurt nu letterlijk. Er openen zich nu meerdere deuren.
Wat Johan mij heeft laten zien, is zaken loslaten. Je kunt je niet verantwoordelijk voelen voor alles en iedereen en doe dingen waar je energie van krijgt.