De kosten

Bij het vaststellen van het te volgen traject, wordt uitgegaan van maatwerk. Gelet op de diverse soorten van coaching, liggen de accenten anders en kunnen de trajecten aanzienlijk verschillen.

In overleg wordt afgesproken hoeveel tijd er is gemoeid met de verschillende stappen. Dit verschilt bovendien per situatie. Eventueel wordt er een fasering afgesproken, waarbij vervolgstappen afhankelijk zijn van de voorgaande resultaten.

Op grond van het bovenstaande wordt een offerte opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd.