Mijn manier van werken

Er wordt uitgegaan van enkele gesprekken. Het aantal dat nodig zal zijn wordt bij de kennismaking vastgesteld. Afhankelijk van de bereikte voortgang gedurende het traject kan het aantal worden bijgesteld.

De gesprekken vinden plaats in een sfeer van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Dit is nodig, omdat tijdens het coachingproces zeer gevoelige zaken aan de orde kunnen komen. Door de realiteit eens anders onder ogen te zien, biedt coaching de mogelijkheid het heft weer zelf in handen te nemen. Met andere woorden, jouw eigen persoonlijkheid komt tot bloei.

Omdat het doorgaans wenselijk is afstand te scheppen tussen de dagelijkse gang van zaken en betrokkene, wordt de locatie waar de gesprekken plaats vinden, in overleg gekozen. Indien daar behoefte aan is, kunnen gesprekken ook in de natuur plaats vinden. Zelfs op het water. Hiermee heb ik reeds goede ervaringen opgedaan.

Mijn manier van werken is:

• Een benadering vanuit een breed perspectief.
• Persoonlijk waar het bewustwording, zingeving en verantwoordelijkheid betreft.
• Zakelijk waar het te behalen doelen betreft.
• Het inzetten van hulpmiddelen / instrumenten waar dit zinvol is.
• Gebruik makend van de dingen die gebeuren, zoals die zich alle dagen voordoen.
• Gebaseerd op de Ethische Gedragscode van Nederlandse Beroepscoaches

Mijn coaching zich richt op:
• Ontwikkeling en bewustwording van individuele mogelijkheden.
• Het nemen van eigen verantwoordelijkheid vanuit een onafhankelijke houding.
• Het in je kracht komen vanuit zingeving .
• Stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling.
• Begeleiding om tot structurele verbetering te komen.