Kennismaking en het traject

We starten met een kennismakingsgesprek.

Dit is bedoeld om de vraagstelling helder te krijgen.

Een belangrijk aspect in het kennismakingsgesprek is om te ervaren of er wederzijds voldoende basis is om samen het traject in te gaan

Wederzijds vertrouwen is een voorwaarde om de coachingsvraag te kunnen oppakken.
In de coachingsvraag is het te bereiken doel besloten.

Hierbij staat het persoonlijk doel van de cliƫnt altijd centraal. Alleen vanuit eigen kracht kan het best mogelijke resultaat worden bereikt. De uitkomst kan wel eens verrassend zijn.

Wanneer we besluiten samen aan jouw vraag te gaan werken, zetten we de volgende stappen:

• Analyseren van de vraagstelling
• Vaststellen van het te behalen einddoel
• Analyseren van jouw eigen rol (bewust en onbewust) ten aanzien van de vraagstelling, ondersteund door oefeningen.
• Onderzoeken van oplossingsmogelijkheden
• Vaststellen van de te nemen acties, op grond van verschillende scenario’s en de eigen verantwoordelijkheid daarin.
• Uitvoeren van de te nemen acties
• Voortgangsbewaking en toetsing aan de doelstelling
• Evalueren van de persoonlijke ontwikkeling.