Het traject zakelijke coaching

Wanneer we besluiten samen het traject in te gaan, zetten we in principe de volgende stappen:

• Analyseren van de vraagstelling
• Vaststellen van het te behalen einddoel
• Analyseren van jouw eigen rol (bewust en onbewust) ten aanzien van de vraagstelling, ondersteund door oefeningen.
• Onderzoeken van oplossingsmogelijkheden
• Vaststellen van de te nemen acties, op grond van verschillende scenario’s en de eigen verantwoordelijkheid daarin.
• Uitvoeren van de te nemen acties
• Voortgangsbewaking en toetsing aan de doelstelling
• Evalueren van de persoonlijke ontwikkeling.

In de coachingsvraag is het te bereiken doel besloten. In een bedrijf gaat het daarbij doorgaans om concrete en meetbare doelen. Hierbij staat het persoonlijk doel van de cliënt altijd centraal. Alleen vanuit eigen kracht kan de best mogelijke bijdrage aan de organisatie worden geleverd. Uiteindelijk moet de match tussen het persoonlijke en het zakelijke leiden tot verbetering.