Het resultaat van mijn coaching

Een coachingstraject omvat het bewustwordingsproces van de invloed die anderen op jou hebben en van de effecten van jouw eigen gedrag op de omgeving. Wat heeft gemaakt wie je nu bent? Wat zijn de belemmeringen die je ervaart en waar vinden die hun oorsprong? Wat betekenen ze voor je? Welke mogelijkheden bieden ze jou als mens?

De omstandigheden kunnen doorgaans nauwelijks worden beïnvloed. Daarom werken we aan de eigen kracht om weer voluit te kunnen gaan. We komen tot nieuwe inzichten en verworvenheden. Het gaat hierbij om het resultaat dat jij nodig hebt om je zelfvertrouwen te versterken of te hervinden. Weer te kunnen geloven in jezelf, verder te kunnen op je eigen levensweg.

Dat blijf je doen, maar niet langer gebaseerd op verwachtingen van anderen. Gegeven de omstandigheden en mogelijkheden, zoek jij jouw eigen weg. Bewuster dan voordien, ook ten aanzien van de eigen verantwoordelijkheid daarbij. Je geeft weer zin aan het leven en laat zien wie jij bent.

Op de beschreven wijze stel je jezelf in staat om ook in het werk beter te functioneren. Het aangeven van grenzen en het behalen van concrete resultaten zijn hierbij essentieel. Zowel in een team als in het contact met collega's, medewerkers en leidinggevenden ga je je anders profileren, zodat op alle fronten de motivatie, inspiratie en effectiviteit toe neemt.