Eigen ervaring met coaching

Eigen ervaring met coaching

Inmiddels kan ik terugkijken op ruim zestig jaar levenservaring, waarvan dertig jaar in het bedrijfsleven.

Ik ben opgegroeid in een gezin waar alles om de zaak draaide en ieder zijn steentje bij moest dragen. Er was relatief weinig tijd voor leuke dingen en aandacht voor elkaar. Later heb ik geleerd welke invloed dit heeft gehad op mijn persoonlijke ontwikkeling. Tevens heb ik ervaren dat ieder mens zich anders ontwikkelt, ook in dezelfde omstandigheden. Belangrijk bleek het te onderkennen welke invloed de jeugd heeft op het eigen gedrag en hoe je daar zelf verandering in aan kunt brengen.

In mijn huwelijk ben ik ook met mezelf geconfronteerd. Je bent immers verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Je kunt een ander niet verwijten dat jij ongelukkig bent. Het blijven werken aan de instandhouding van zo’n relatie gaat niet vanzelf. Het opvoeden van de kinderen biedt je de mogelijkheid jezelf nog eens te spiegelen. Zodoende ben ik steeds dichter bij mezelf gekomen.

In het bedrijfsleven heb ik doorgaans invulling gegeven aan leidinggevende functies. Door de veranderingen in de bedrijfsvoering en reorganisaties, heb ik moeten leren met verschillende situaties om te gaan. Euforie en teleurstelling wisselden elkaar daarbij af. Zodoende leerde ik mijzelf steeds beter kennen. Met name heb ik geleerd in welke omstandigheden ik me het prettigst voel en dat het maken van keuzes hierbij essentieel is.

In het bedrijfsleven spelen altijd twee kanten, de persoonlijke en de zakelijke kant. Ontwikkelingen op beide fronten brengen mensen op kruispunten die om keuzes vragen. Om juiste keuzes te maken is het af en toe nodig de feiten onder ogen te zien. Daarbij is coaching een prima hulpmiddel, zo heb ikzelf enkele keren ervaren.

Als vanzelf kwamen er steeds meer mensen op mijn weg die tegen zaken aan liepen waarover ze met mij wilden spreken. Vanwege de bereikte resultaten en de voldoening die mij dit biedt, heb ik besloten deze weg verder in te gaan. Middels gerichte opleidingen heb ik naast levenservaring nu ook de tools in handen om op een verantwoorde en professionele wijze anderen te coachen.