Introductie

Vroeg of laat krijgt iedereen wel eens te maken met spanningen of problemen die dringend om een oplossing vragen. Deze kunnen zich zowel in de privé - als de zakelijke sfeer afspelen. In mijn visie zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het heeft te maken met de persoonlijke ontwikkeling, die niet altijd soepel verloopt. Doorgaans zijn nieuwe inzichten noodzakelijk om een andere weg in te slaan of ander gedrag te ontwikkelen. Dikwijls dienen oplossingen tevens pragmatisch te zijn. Daarbij kan ik u helpen.


Caneel Personal Coaching biedt u:
  • Personal coaching
  • Persoonlijk leiderschap
  • Management coaching
  • Reïntegratie
  • Loopbaanbegeleiding
  • Zingeving/bezieling
Caneel Personal Coaching is gebaseerd op meer dan 40 jaar praktijkkennis in het bedrijfsleven en vele jaren levenservaring. De combinatie van die twee, aangevuld met specifieke opleidingen, levert een prima basis voor een optimale begeleiding.

Middels mijn systemische insteek wordt extra diepgang gegeven aan de coachingstrajecten.
Het coachen richt zich zowel op particulieren als op het bedrijfsleven. Daarbij staat de persoon altijd centraal.Onder de referenties treft u de bevindingen van meerdere cliënten aan. Deze zijn letterlijk geciteerd.

In het persoonlijke leven hebben we te maken met onze individuele mogelijkheden, beperkingen en belemmeringen. Mijn coaching richt zich hierbij vooral op de bewustwording van het eigen gedrag.
Het geven van inzicht in de oorzaken en gevolgen van uw doen en laten, stelt u in staat beter te gaan functioneren. Hierbij maak ik veelvuldig gebruik van systemische toepassingen, waarmee onbewuste patronen en verstrikkingen zichtbaar worden en oplossingen zich aandienen.

In het bedrijfsleven richt mijn coaching zich met name op het beter laten functioneren van mensen binnen de organisatie. Dit betreft zowel het aanreiken van een beter inzicht in processen, systemen en organisatie, als het spiegelen van het persoonlijk functioneren. Indien gewenst kunnen organisatie-opstellingen worden ingezet, waarmee belemmeringen in het bedrijf inzichtelijk kunnen worden gemaakt en weggenomen.

Loopbaanbegeleiding maakt ook deel uit van mijn werk. Hierbij stel ik mensen in staat zich te bezinnen op de bestaande situatie en hoe men daar verzeild is geraakt. Op grond daarvan en met een duidelijke focus op een nieuw doel, doorlopen we concrete stappen om dat doel te bereiken. Hierbij spelen persoonlijke aspecten doorgaans een doorslaggevende rol.

U kunt bellen met 0344-623981 of gebruik maken van het contactformulier.